O Feng Shui

Na úvod pro vás mám několik informací o tom, co vlastně Feng Shui je, jak a proč funguje a jak působí.

Feng Shui je tisíce let starým čínským uměním, vědou nebo chcete-li filozofií, která učí a vysvětluje, jak na nás působí vnější prostředí. Tím jsou rozmanité krajinné prvky, orientace a usazení domu v daném prostředí a nakonec i zařízení a vybavení místností a prostorů, ve kterých se nejčastěji zdržujeme.
Principy Feng Shui nejsou ničím jiným, než zákonitostmi vypozorovanými v přírodě a aplikovanými na člověka a jeho život, neboť člověk je také součástí přírody a platí pro něj stejná pravidla.
Tyto zákonitosti byly tisíce let pozorovány a jsou tisíce let zkoušeny a potvrzovány v praxi.
Cílem Feng Shui je dosažení přirozenosti a harmonie v lidském životě působením stejných sil a energií, jakými sama příroda dosahuje harmonie ve svých nejkrásnějších zákoutích.
Tuto energii, která je obsažena ve všech věcech, živých i neživých a proudí celým vesmírem, staří Číňané pojmenovali Čchi. A právě touto energií všechny věci na sebe vzájemně působí. Tuto energii přijímají a vydávají a vytvářejí mezi sebou proud, který by měl být plynulý a harmonický.
Pokud tato energie klidně a plynule proudí, klikatí se a meandruje jako řeka ve volné přírodě, pak je dosaženo harmonie, neboť tento proud přináší změny, které jsou potřebné pro vývoj a k dosažení štěstí.
Štěstí totiž není stabilní stav. Staří Číňané považují za štěstí dostupnost blahodárných příležitostí, jež jsou důsledkem změn, které nám právě tato proudící energie Čchi přináší.
Každý člověk tuto energii vnímá. Určitě se vám někdy stalo, že jste se někde cítili velmi příjemně a uvolněně nebo naopak stísněně nebo nepříjemně. Právě tyto pocity vypovídají o přítomnosti energie Čchi, která může bát harmonická a působit blahodárně jako v prvním případě, nebo může být nepříjemná a škodlivá jako v případě druhém. Schopnost vnímat a rozlišovat tuto energii má úplně každý.