Co lze pomocí Feng Shui ovlivnit

Prostor nás ovlivňuje

Nejznámějším a asi nejčastějším využitím principů Feng Shui je vytváření a úpravy interiérů a jiných prostorů tak, aby bylo dosaženo harmonie.

Mojí snahou je vytvořit pro vás harmonické prostředí, které na vás bude příznivě a blahodárně působit. Jde o to uspořádat prostor tak, abyste se v něm cítili šťastně a spokojeně. Důležité jsou tvary, barvy a druhy materiálů, ze kterých je nábytek a zařízení interiéru vyrobeno.

Pokud bude váš prostor uspořádán tak, abyste se v něm cítili šťastně a spokojeně, pak se to zákonitě odrazí ve vaší náladě a psychické pohodě. Důsledkem toho bude i zlepšení fyzické pohody a zdraví. Pozitivní nálada pak následně ovlivní i ostatní oblasti vašeho života jako jsou vztahy, kariéra, blahobyt a štěstí.

Každá tato oblast života může být podporována zvlášť. Jde jen o to, na co se v daném období vašeho života chcete zaměřit. Je jasné, že jinak bude uspořádaná pracovna nebo studovna, která má podporovat naše soustředění a práci, než jakým způsobem bude uspořádaná například ložnice, která by měla být místem odpočinku, dobrého spánku a regenerace sil a nebo třeba místem utužování partnerských vztahů :).

Každá část vašeho bytu nebo domu může být pomocníkem ve vašem životě, který vás bude podporovat. Mělo by to být místo, kde se cítíte dobře, bezpečně a načerpáváte síly a energii pro každodenní činnost.

Harmonický prostor je magickým pomocníkem, který vám přinese do života plno příležitostí a možností, ale je jen na vás jestli a jak je využijete.

Z toho vyplývá, že každý prostor je třeba navrhnout a uspořádat podle toho, jak a k jakému účelu ho chce konkrétní osoba používat.

 

Čas nás ovlivňuje

Zrovna tak, jako nás příznivě nebo nepříznivě ovlivňuje prostor, stejně výrazným způsobem na nás působí i čas. Je dobré zvolit si pro práci nebo třeba pro odpočinek vhodný prostor a je stejně důležité vědět, kdy je pro každou činnost i vhodný čas. Jistě znáte to přísloví o tom, jak je dobré být na správném místě ve správnou dobu.

Všichni dobře známe střídání dne a noci, nebo třeba střídání ročních období. Tyto časové cykly se stále opakují. Víme, že po noci přijde svítání, po jaru léto a po něm podzim a zima. A jelikož se tyto cykly stále opakují, jsou předvídatelné. Každé toto období přináší určité kvality, určité druhy změn, které využíváme ve svůj prospěch. Noc k odpočinku a regeneraci fyzických sil, jaro k setí a podzim ke sklizni a podobně. Každé z těchto období je vhodné pro určitou činnost nebo nečinnost.

Existují i další časové cykly, které se stále opakují a díky Feng Shui známe jejich kvality, které můžeme využít ve svůj prospěch. Feng Shui se aspektem času zabývá důkladně a má metody k výpočtu a určení nejvhodnější doby pro důležité události jako je například termín lékařského zákroku, datum podepsání důležité smlouvy, stěhování, nebo třeba datum zahájení podnikání.

Chci tím říci, že pokud při analýze a zařizování prostoru nevezmete v potaz působeníčasu, může se stát a stane se, že uspořádání prostoru, které vás původně podporovalo, začne po nějakém čase působit opačně. Proto je čas stejně důležitý jako prostor.

Pro posuzování interiéru je důležitý rok (rok 2013 je rokem Vodního Hada) a důležitý je i dvacetiletý časový cyklus. Je dobré překontrolovat na začátku každého roku svůj prostor a případnými drobnými úpravami zajistit to, aby i čas pracoval pro nás a naše záměry.

Člověk je důležitou součástí

Posledním faktorem je člověk, který bude daný prostor používat.

Při analýze a návrhu interiéru je velmi důležité vzít v potaz člověka. Kdo je, čím se zabývá a jakou oblast života chce podpořit nebo omezit a zhodnotit vliv času, který může být někdy větší, než jsme si ochotni připustit.

Pomocí znalostí Feng Shui můžeme spočítat a zanalyzovat člověka úplně stejně, jako čas a prostor. Znamená to, že můžeme určit druh energie, která je pro daného člověka charakteristická. Na základě tohoto zjištění pak určíme druhy energií času a prostoru, které jsou pro tohoto člověka příznivé, a podle toho můžeme interiér navrhnout.

Určíme, které místnosti jsou pro daného člověka vhodné pro odpočinek, které pro práci a které například pro trávení společného času s rodinou. Také můžeme určit nasměrování nábytku, které je pro každého člověka nejvhodnější.

Takto můžeme uspořádat prostor každému člověku přesně na míru, aby se v něm cítil šťastně a spokojeně.

Nechte vstoupit harmonii do vašeho domova, 

pak harmonie a štěstí vstoupí do vašeho života