Poradenství

Poradenství a konzultace

Nabízím Feng Shui poradenství a konzultace, návrhy interiérů, poradenství při koupi, stavbě nebo rekonstrukci domu.

Tyto konzultace jsou vhodné především při rozhodování před koupí stavebního pozemku nebo domu, při projektování nového domu případně před rekonstrukcí bytových i nebytových prostorů.

Tyto konzultace vám mohou pomoci, zejména pokud řešíte:

 • výběr stavebního pozemku
 • usazení nového domu na pozemku a jeho orientace
 • projekt domu a jeho místností
 • návrh okolí domu, hlavních prvků v zahradě
 • projekt na rekonstrukce domu či bytu
 • posouzení vhodnosti prostoru a další

Osobní konzultace se týkají osobních i profesních vztahů, zhodnocení vlivu času z hlediska čínské astrologie a v neposlední ředě posouzení prostoru a doporučení na jeho případné úpravy.

Co všechno se dozvíte z projektu

Analýzy osob, času a prostoru

Čas: Všechny dny nejsou stejně dobré. Také každý rok přináší jiné změny. Při analýze času zjistíme, pro jakou činnost je nyní vhodná doba, nebo kdy je vhodný čas pro vaše záměry.

Prostor: Při analýze prostoru zjistíme, které místnosti jsou vhodné pro spaní, stravování nebo studování a práci. Pro každého člověka to jsou důležité a podstatné úkony. Tyto prostory jsou důležité i proto, že v nich trávíme většinu svého života.

Člověk:  Na základě analýzy vaší osoby vám například řekneme, jaké jsou vaše příznivé směry, jaké druhy změn a událostí vám přinese letošní a následující rok a prostor navrhneme tak, aby byl nejvhodnější právě pro vaši osobu.

Metody používané pro analýzy:

Ba Gua

Ba Zhai

Letící hvězda

Průběh konzultace:

 1. Sjednání osobní schůzky, na které dostanete podrobnější informace o Feng Shui a obsahu projektu.

Ujasnění vašich představ a požadavků. Na základě vašich informací stanovíme rozsah projektu a cenový odhad za projekt. Bližší informace o cenách najdete v záložce „Ceník“.

 1. Získání potřebných informací:
 • Datum postavení (zastřešení) budovy
 • Datum narození osob
 • Půdorys domu
 • Osobní prohlídka domu, jeho zaměření a usazení v krajině
 • Další upřesnění požadavků

3. Vyhodnocení údajů a vypracování písemné analýzy.

Analýza obsahuje tyto informace:

 • Charakteristika osob
 • Charakteristika prostoru, vztah k jednotlivým osobám
 • Roční bilance času pro jednotlivé osoby pro letošní rok a dva následující
 • Bilance ročního cyklu v jednotlivých sektorech – Letící hvězda času
 • Určení směrů a orientace nábytku pro jednotlivé osoby
 • Aktivace vstupu
 • Letící hvězda – detailní analýzy prostoru
 • Schéma prostoru s návrhy úprav a návrh nejvhodnějšího umístění významných prvků prstoru

4. Osobní konzultace na místě, vysvětlení a předání analýzy.